Checklist voor eHealth projecten

Als GZT’er krijg je steeds meer te maken met eHealth. De uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en patiënten is van essentieel belang en krijgt steeds meer voorrang in de ziekenhuizen. eHealth projecten zetten hierin grote stappen, echter zijn de projecten vaak innovatief en niet eerder gestart. Hierdoor is het vaak onduidelijk wat de knelpunten zullen zijn er waar de initiatiefnemers op moeten letten. Hiervoor heeft het LUMC een checklist ontwikkeld die eHealth projecten kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat het project in goed verloopt en bekende struikelblokken te kunnen verwachten.

De ontwikkelde checklist bestaat uit acht criteria:

  1. Inzicht in de doelgroep;
  2. Klantwaarde;
  3. Meerwaarde;
  4. Praktijkervaring;
  5. Evidence;
  6. Strategische potentie;
  7. Privacy en security;
  8. Techniek en ICT.

Deze criteria zijn verder onder te verdelen in een aantal vragen die de initiatiefnemers dan kunne beantwoorden. De initiatiefnemers weten dan tijdig welke aandachtspunten er zijn en wat geregeld moet worden in die fase van het project.

Lees het volledige artikel op MT-Integraal.