Innovatie van de Week #008 – SOS-arts nieuw leven ingeblazen met beeldverbinding

Ondernemer Arnold Verhoeven blaast het bedrijf SOS-arts nieuw leven in met een betaalde dienst waarbij patiënten dag en nacht via beeldverbinding een huisarts kunnen consulteren. De nieuwe dienst wordt op 19 juni gelanceerd.

De nieuwe dienst van SOS-arts is opgericht ‘ter ondersteuning voor de toenemende problemen van bereikbaarheid en overbelasting van huisartsen en huisartsenposten in de krimpregio’s, anticipeerregio’s en krimpwijken’. Patiënten die bellen met SOS-arts betalen op werkdagen 25 euro en in het weekend 35 euro. De dienst wordt niet vergoed door de zorgverzekering, al stelt SOS-arts dat er wel verzekeraars, bedrijven en organisaties zijn die een consult achteraf vergoeden.

In 2008 kwam Verhoeven met zijn plan voor SOS-arts, dat was gebaseerd op een Frans model, SOS-médecins. SOS-arts moest een 24-uursdienst worden, die bereikbaarheid van huisartsen moest garanderen. Daarbij zouden huisartsen van de dienst ook patiënten thuis opzoeken, óók als dat alleen volgens de patiënt nodig was. Verhoeven stelde destijds dat het huisartsen zou kunnen verlossen van ANW-diensten. De plannen van Verhoeven stuitten destijds op verzet van onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging, Vereniging Huisartsenposten Nederland en zorgverzekeraars. Ook weigerde de NZa aanvankelijk een tarief toe te kennen aan de zorgverlening door SOS-arts, waarop een rechtszaak volgde. Uiteindelijk ging SOS-arts in 2011 in Amsterdam van start – met een tarief van 70 euro per consult – maar hield het slechts ongeveer twee jaar vol.